Dịch vụ chỉnh lý tài liệu

Dịch vụ chỉnh lý tài liệu

Dịch vụ chỉnh lý tài liệu của Đông Nam Á được thực hiện theo một phương pháp khoa học. Các tài liệu đưa đến sẽ được phân loại trước, sau đó tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện, phục hồi hoặc tạo mới theo yêu cầu của khách hàng; xác định giá trị tài liệu; hệ thống hóa các hồ sơ tài liệu (các hồ sơ tài liệu bị trùng lặp, không cần thiết sẽ được loại bỏ, giúp tối ưu lại quy trình số hóa). Kết quả cuối cùng sẽ được đưa vào hệ thống tra cứu của khách hàng.

Ưu điểm của dịch vụ

  • Tối ưu hóa quy trình số hóa tài liệu
  • Giảm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động
  • Quy trình thực hiện khoa học, chặt chẽ, nhanh chóng