Chuyển đổi số: Nâng cao hiệu suất chuỗi cung ứng lên cấp độ mới

Chuyển đổi số: Nâng cao hiệu suất chuỗi cung ứng lên cấp độ mới

Việc kết hợp các ứng dụng chuyển đổi số với các thay đổi trong quy trình làm việc giúp mang lại những cải thiện về hiệu suất đáng kể trong thời gian dài
Đối với những nỗ lực mà các doanh nghiệp dành để cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng, tương đối ít đã khai phá được tiềm năng của công nghệ kỹ thuật số. Một nghiên cứu gần đây của McKinsey cho thấy chuỗi cung ứng trung bình có mức số hóa là 43%, mức thấp nhất trong số năm lĩnh vực kinh doanh đã được kiểm tra. Chỉ 2% giám đốc điều hành được khảo sát cho biết chuỗi cung ứng là trọng tâm trong các chiến lược số của họ. Các ưu tiên của họ có bị đặt sai vị trí không? Có lẽ. Nghiên cứu tương tự của McKinsey cho thấy rằng, trung bình, các doanh nghiệp tích cực số hóa chuỗi cung ứng có thể kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng thu nhập trước lãi và thuế hàng năm lên 3,2% – mức tăng lớn nhất từ việc số hóa bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào – và tăng trưởng doanh thu hàng năm thêm 2,3%.
Hầu hết sự chênh lệch giữa lợi nhuận tiềm năng và thực tế từ số hóa chuỗi cung ứng có thể được giải thích bởi khoảng cách công nghệ và lựa chọn quản lý. Khoảng cách về công nghệ đã xảy ra do những tiến bộ trong công nghệ chuỗi cung ứng bị cắt đứt sau một đợt đổi mới ban đầu. Điều này mang lại những công nghệ cho phép các doanh nghiệp hợp lý hóa các hoạt động thường ngày, mở rộng khả năng của các hệ thống cụ thể và nâng cao các phương pháp phân tích. Mặc dù những công nghệ này có giá trị, nhưng chúng không thực hiện các chức năng phức tạp làm thay đổi quản lý chuỗi cung ứng. Phải mất một thời gian để các đổi mới công nghệ tích lũy và kết hợp thành các dịch vụ mới. Giờ đây, các giải pháp số tốt hơn đã trở nên sẵn có, các doanh nghiệp có thể thực hiện những cải tiến lớn hơn trong hiệu suất chuỗi cung ứng.
Tuy nhiên, việc nắm bắt cơ hội đó lại tỏ ra khó khăn đối với nhiều doanh nghiệp. Một lỗi phổ biến là bỏ qua những thay đổi trong hoạt động cho phép một doanh nghiệp tận dụng tối đa các công nghệ số. Một doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe lớn đã nâng cấp hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), với mục đích đảo ngược sự sụt giảm mức độ dịch vụ trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, mức độ dịch vụ của nó tiếp tục giảm – cho đến khi nó làm lại các quy trình như dự báo nhu cầu. Việc sửa chữa các hoạt động mà không thực hiện các cải tiến công nghệ bổ sung có thể là một vấn đề tương tự. Tại một doanh nghiệp hàng tiêu dùng lớn, dịch vụ chuỗi cung ứng được cải thiện nhanh chóng sau một loạt thay đổi về hoạt động, nhưng sớm được hoàn nguyên về mức ban đầu vì các công nghệ cũ không còn được cung cấp để hỗ trợ các hoạt động mới.
Cách tiếp cận đúng đắn để số hóa chuỗi cung ứng tích hợp các công nghệ tiên tiến hàng đầu phù hợp với các hoạt động. Nhiều nhà quản lý sẽ quen thuộc với cách tiếp cận chuyển đổi cơ bản: thiết lập tầm nhìn cho chuỗi cung ứng trong tương lai, đánh giá trạng thái hiện tại của chuỗi cung ứng và phát triển một lộ trình chuyển đổi. Trong quá trình chuyển đổi số, cách tiếp cận này có một số tính năng mới. Tầm nhìn sẽ kêu gọi sự kết hợp của những cải tiến cũng như những thay đổi mang tính đầu cơ hơn có thể được theo đuổi theo thời gian. Việc đánh giá cần xem xét liệu hoạt động và công nghệ có được tích hợp đầy đủ hay không, và liệu doanh nghiệp có chiến lược nhân sự và cơ cấu tổ chức ủng hộ sự đổi mới và cải tiến liên tục hay không. Hơn nữa, bản đồ lộ trình chuyển đổi sẽ có khung thời gian nén, nhờ đó các giải pháp số mới nhất có thể được mở rộng dễ dàng.

Chuyển đổi số: Nâng cao hiệu suất chuỗi cung ứng lên cấp độ mới

Khả năng và công nghệ chuỗi cung ứng đã phát triển ra sao?

Tỷ lệ số hóa chuỗi cung ứng thấp có liên quan nhiều đến khả năng các công nghệ cũ mà doanh nghiệp đã có cho đến gần đây. Quản lý chuỗi cung ứng là một trong những chức năng kinh doanh đầu tiên được nâng cấp công nghệ đáng kể, khi các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng để tận dụng dữ liệu do hệ thống ERP tạo ra. Các ứng dụng đó chủ yếu tập trung vào các cải tiến trong ba lĩnh vực: hợp lý hóa các hoạt động giao dịch, chẳng hạn như những hoạt động liên quan đến lập kế hoạch đầu cuối, hỗ trợ các hoạt động chính như quản lý kho hàng và làm rõ hơn phân tích dựa trên các quyết định.
Tuy nhiên, những gì mà các công nghệ này chưa cung cấp là các khả năng chuyển đổi để quản lý chuỗi cung ứng: liên kết và kết hợp dữ liệu chức năng chéo (ví dụ: khoảng không quảng cáo, lô hàng và lịch trình) từ các nguồn bên trong và bên ngoài; khám phá nguồn gốc của các vấn đề về hiệu suất bằng cách đi sâu vào hệ thống ERP, quản lý kho hàng, lập kế hoạch trước và các hệ thống khác cùng một lúc; hoặc dự báo nhu cầu và hiệu suất bằng phân tích nâng cao, do đó, việc lập kế hoạch có thể trở nên chính xác hơn và các vấn đề có thể được dự đoán và ngăn chặn.
Giờ đây, một hệ sinh thái ngày càng mở rộng gồm các nhà cung cấp công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ giải pháp số đáp ứng các nhu cầu quản lý chuỗi cung ứng này. Các công cụ phân tích mạnh mẽ và thân thiện với người dùng có thể biên dịch các bộ dữ liệu phi cấu trúc lớn và trích xuất thông tin chi tiết hữu ích từ chúng. Các ứng dụng trí tuệ nhân tạo có thể tự động theo dõi các vấn đề về hiệu suất để tìm ra nguyên nhân gốc rễ và thậm chí dự đoán sự sụt giảm, sau đó đề xuất các biện pháp khắc phục cho người quản lý. Các quyết định quan trọng có thể được đưa vào hành động nhanh hơn, với các hệ thống truyền đạt các điều chỉnh giữa các chức năng – ví dụ: từ lập kế hoạch bán hàng và hoạt động (S&OP) sang các lĩnh vực khác – và từ cấp điều hành trở xuống đến các nhà quản lý đơn vị kinh doanh hoặc địa điểm.
Nói cách khác, các công nghệ số mới nhất giúp các doanh nghiệp có thể chuyển đổi toàn diện cách thức hoạt động của chuỗi cung ứng của họ. Ở cấp độ doanh nghiệp, chuyển đổi số có nghĩa là sử dụng phân tích, trí tuệ nhân tạo, robot, Internet vạn vật và các công nghệ tiên tiến khác để thu thập và xử lý thông tin tự động, hỗ trợ việc ra quyết định và các hoạt động khác hoặc tự động hóa chúng hoàn toàn. Do đó, chuyển đổi số chuỗi cung ứng là thiết lập tầm nhìn về cách các ứng dụng kỹ thuật số có thể cải thiện mức độ dịch vụ, chi phí, tính linh hoạt và tồn kho cũng như thực hiện nhất quán các thay đổi về quy trình và tổ chức sử dụng các công nghệ này để thúc đẩy hoạt động xuất sắc.
Ví dụ từ một doanh nghiệp công nghiệp minh họa khả năng chuyển đổi. Doanh nghiệp đã hoàn thành một nỗ lực lớn trong nhiều năm để tích hợp các quy trình chuỗi cung ứng của mình khi triển khai hệ thống ERP mới. Là một phần của nỗ lực này, nó đã thiết lập các luồng dữ liệu từ các nguồn trong tổ chức và trên mạng lưới cung cấp. Tuy nhiên, họ vẫn phải vật lộn để giám sát hoạt động trên mọi bộ phận của chuỗi cung ứng và chẩn đoán các vấn đề hệ thống ảnh hưởng đến hiệu suất của chuỗi cung ứng. Vấn đề là doanh nghiệp đã không liên kết các tập dữ liệu liên quan với nhau theo cách cho phép thu thập thông tin chi tiết hữu ích: ví dụ: bằng cách xác định rằng sự chậm trễ trong giai đoạn sản xuất linh kiện có khả năng làm cho một số đơn đặt hàng của khách hàng bị trễ.
Doanh nghiệp đã chọn cung cấp tất cả dữ liệu đến vào cùng một bộ máy xử lý, nơi dữ liệu từ các nguồn khác nhau có thể được kết nối để cho thấy các hoạt động và quyết định trong một phần của chuỗi cung ứng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động ở nơi khác. Trong vòng vài tuần kể từ khi triển khai công cụ dữ liệu, doanh nghiệp đã phát hiện ra một số vấn đề mang tính hệ thống, chẳng hạn như thời gian giao hàng không khớp và các đơn đặt hàng quá hạn đã ngăn cản các chỉ số đáng tin cậy về nhu cầu trong tương lai tiếp cận các nhà cung cấp. Kể từ đó, công cụ dữ liệu đã cho phép doanh nghiệp giảm lượng hàng tồn kho xuống 20% và cải thiện năng suất của các nhà lập kế hoạch từ 20 đến 30%.
Kinh nghiệm về phân tích của doanh nghiệp này cho thấy một lợi ích khác của các công nghệ kỹ thuật số mới nhất: chúng dễ thiết lập và sử dụng hơn những công nghệ trước đó. Ví dụ: các dịch vụ dựa trên đám mây có thể được thử nghiệm dễ dàng và sau đó được mở rộng nhanh chóng trong các tổ chức. Nhiều công nghệ mới cũng dễ dàng tích hợp với các hệ thống hiện có. Ví dụ như hiện nay đã có các gói phần mềm S&OP bán sẵn có thể được kết nối với hệ thống ERP bằng giao diện lập trình ứng dụng tiêu chuẩn (API).
Cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng không chỉ là vấn đề mua và cài đặt hệ thống hoặc phần mềm mới. Quản lý chuỗi cung ứng là một nỗ lực hợp tác. Do đó, hầu hết các nỗ lực để cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng nên liên quan đến những thay đổi đối với cách mà nhân viên và nhóm chia sẻ thông tin, xem xét các vấn đề và cơ hội, đưa ra quyết định và thực hiện các hành động mà họ đồng ý.
Điểm đặc biệt của các công nghệ số mới nhất là chúng có thể tích hợp các phương pháp tốt hơn để cộng tác vào các quy trình của doanh nghiệp và ngăn doanh nghiệp thụt lùi về các phương pháp trước đây, kém hiệu quả hơn. Ví dụ, xây dựng một kế hoạch cân bằng cung và cầu đòi hỏi đầu vào từ nhiều chức năng kinh doanh. Nếu không có công nghệ số, các chức năng kinh doanh đó có thể đã gửi thông tin cho nhóm S&OP và để họ giải quyết bất kỳ xung đột nào. Nhưng các nền tảng S&OP số mới nhất đi kèm với quy trình lập kế hoạch tiêu chuẩn, quy trình này buộc mọi chức năng của doanh nghiệp phải đóng góp vào quá trình lập kế hoạch một cách đồng bộ. Khi các doanh nghiệp chuẩn bị chuyển đổi chuỗi cung ứng của mình bằng công nghệ số, họ cần hình dung khả năng kinh doanh và kỹ thuật mà họ muốn và lên kế hoạch phát triển những khả năng đó song song với nhau.

Chuyển đổi số: Nâng cao hiệu suất chuỗi cung ứng lên cấp độ mới

Lập kế hoạch chuyển đổi số chuỗi cung ứng hiệu quả

Một sự chuyển đổi hiệu quả phụ thuộc vào một khái niệm sáng tạo, hướng tới tương lai cho chuỗi cung ứng trong tương lai. Điều này có nghĩa là phải suy nghĩ về triển vọng của doanh nghiệp, giữa những áp lực và xu hướng ảnh hưởng đến tình hình cạnh tranh của nó, cũng như những kỳ vọng thay đổi của khách hàng. Cuối cùng, tầm nhìn chuỗi cung ứng phải phù hợp với các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Mặc dù nhu cầu về sự liên kết như vậy luôn tồn tại, nhưng điểm mới là cả mục tiêu chiến lược và tầm nhìn giờ đây đều phải tính đến những áp lực và cơ hội mà các doanh nghiệp phải đối mặt trong nền kinh tế ngày càng số hóa.
Ví dụ, một nhà bán lẻ có thể xác định tầm nhìn chuỗi cung ứng của mình đối với mục tiêu nâng cao trải nghiệm khách hàng đa kênh: “Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm hài lòng và liền mạch, từ lần đầu tiên họ ghé thăm cửa hàng hoặc kênh kỹ thuật số cho đến thời điểm họ nhận chính xác những gì họ đã đặt hàng, khi chúng tôi đã hứa”. Mặt khác, một doanh nghiệp dược phẩm có thể xác định tầm nhìn chuỗi cung ứng giúp doanh nghiệp thích ứng với các hạn chế tài chính của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe: “Chúng tôi sẽ cho phép khách hàng của mình tiết kiệm tiền bằng cách thiết lập chuỗi cung ứng với chi phí thấp nhất trong số các doanh nghiệp cùng ngành và bằng cách cung cấp cho họ những trải nghiệm giúp hoạt động của họ hiệu quả hơn.”
Một khi một doanh nghiệp đặt ra tầm nhìn cho chuỗi cung ứng của mình, thì doanh nghiệp đó nên trình bày rõ tầm nhìn đó về khả năng kinh doanh và kỹ thuật. Chúng có thể bao gồm những điều sau:

  • Ra quyết định tốt hơn. Hệ thống AI có thể cung cấp cho các nhà quản lý chuỗi cung ứng các đề xuất về cách đối phó với các tình huống cụ thể, chẳng hạn như thay đổi kế hoạch nguyên vật liệu và lập lịch trình để đáp ứng các đơn đặt hàng mới của khách hàng.
  • Tự động hóa. Các hoạt động tự động có thể hợp lý hóa công việc của chuỗi cung ứng và cho phép trung vào các nhiệm vụ có giá trị hơn. Ví dụ: các giải pháp số có thể được định cấu hình để xử lý thông tin theo thời gian thực một cách tự động (ví dụ: chuẩn bị S&OP tự động và quản lý quy trình làm việc), do đó loại bỏ nỗ lực thủ công thu thập, kiểm tra và nhập dữ liệu.
  • Sự tham gia của khách hàng từ đầu đến cuối. Công nghệ số có thể làm cho trải nghiệm của khách hàng tốt hơn bằng cách cung cấp cho các nhà quản lý chuỗi cung ứng nhiều quyền kiểm soát hơn và cung cấp cho khách hàng sự minh bạch chưa từng có: ví dụ: hệ thống theo dõi và truy xuất gửi thông tin cập nhật chi tiết về đơn đặt hàng trong suốt thời gian thực hiện.
  • Sự đổi mới. Chuỗi cung ứng số có thể giúp một doanh nghiệp củng cố mô hình kinh doanh của mình (ví dụ: bằng cách mở rộng sang các phân khúc thị trường mới) và cộng tác hiệu quả hơn với cả khách hàng và nhà cung cấp (ví dụ: bằng cách dựa trên các quyết định của S&OP dựa trên thông tin được lấy tự động từ hệ thống ERP của khách hàng hệ thống).
  • Năng lực. Các chuỗi cung ứng hỗ trợ số có các yêu cầu về nhân lực có thể khá khác so với các yêu cầu của chuỗi cung ứng thông thường. Ít nhất một số nhà quản lý chuỗi cung ứng sẽ cần có khả năng chuyển các nhu cầu kinh doanh của họ thành các ứng dụng số có liên quan.

Đặt mục tiêu hiệu suất đòi hỏi một doanh nghiệp phải đánh giá hiệu suất hiện tại của mình và sau đó xác định các cải tiến có thể đạt được. Các mục tiêu có thể được xác định theo các phép đo nhanh nhẹn, dịch vụ, vốn và chi phí.

Chuyển đổi số: Nâng cao hiệu suất chuỗi cung ứng lên cấp độ mới

Đánh giá chuỗi cung ứng

Tầm nhìn về chuỗi cung ứng cung cấp cho doanh nghiệp các điểm tham chiếu cho bước thứ hai trong việc lập kế hoạch chuyển đổi: đánh giá toàn diện về khả năng kinh doanh và kỹ thuật của chuỗi cung ứng. Để làm cho việc đánh giá đơn giản hơn, các doanh nghiệp có thể hỏi những câu hỏi sau để tìm ra khoảng trống năng lực trong năm danh mục xuyên suốt:

  • Dữ liệu. Có thể thu thập và tạo ra tất cả dữ liệu chúng ta cần để kích hoạt tầm nhìn không? Dữ liệu đó có được lưu trữ theo cách giúp dễ dàng truy cập và sử dụng không?
  • Phân tích. Chúng ta có khả năng phân tích để rút ra những hiểu biết hữu ích từ dữ liệu đã thu thập không?
  • Phần mềm và phần cứng. Hệ thống phần mềm và phần cứng có kích hoạt khả năng phân tích và xử lý mà doanh nghiệp yêu cầu không?
  • Năng lực. Chúng ta có thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài cần thiết để điều hành và chuyển đổi chuỗi cung ứng không? Văn hóa và mô hình tổ chức của chúng ta có khuyến khích thử nghiệm, đổi mới và cải tiến liên tục không?
  • Các quy trình. Chúng ta có các quy trình phù hợp cho các chức năng phụ khác nhau của chuỗi cung ứng không? Những quy trình đó có được xác định rõ ràng và được hiểu rõ bởi tất cả những người tham gia vào chúng không?

Các phương pháp truyền thống để thực hiện đánh giá chuỗi cung ứng chủ yếu dựa vào phỏng vấn và khảo sát nhân viên và đối tác kinh doanh, cũng như phân tích dữ liệu thủ công. Với công nghệ số, các doanh nghiệp có thể thực hiện các đánh giá sâu sắc hơn. Các ứng dụng phân tích có sẵn có thể được sử dụng để hiểu các tập hợp dữ liệu giao dịch lớn, chi tiết và trích xuất thông tin chi tiết đáng tin cậy hơn thông tin chi tiết dựa trên các mẫu dữ liệu.

Chuyển đổi số: Nâng cao hiệu suất chuỗi cung ứng lên cấp độ mới

Tạo ra lộ trình chuyển đổi số

Bước cuối cùng trong việc lập kế hoạch chuyển đổi chuỗi cung ứng là phát triển một bản đồ lộ trình trong vài năm tới. Điều đó có nghĩa là xác định các cải tiến hoạt động và các giải pháp số sẽ xây dựng dựa trên các khả năng hiện có của doanh nghiệp để tạo ra các khả năng được mô tả trong tầm nhìn của doanh nghiệp. Phân tích nguyên nhân gốc rễ là điều cần thiết để xác định những thay đổi tiềm ẩn, vì chúng chỉ ra những vấn đề làm cơ sở cho sự thiếu hụt hiệu suất
Một khi doanh nghiệp đã ưu tiên những thay đổi tiềm năng, doanh nghiệp có thể sắp xếp chúng thành một bản đồ lộ trình nhiều năm. Khi các dự án đang tiến triển, một doanh nghiệp có thể bắt đầu thực hiện các thay đổi trong các lĩnh vực khác sẽ tạo tiền đề cho các nỗ lực chuyển đổi số trong tương lai.
Những tiến bộ trong công nghệ số cho phép các doanh nghiệp cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng một cách nhanh chóng với chi phí khiêm tốn. Sự hấp dẫn của những công nghệ này đã khiến một số doanh nghiệp triển khai các dự án vội vàng, và cuối cùng gây thất vọng. Kinh nghiệm cho thấy rằng các doanh nghiệp sẽ gặt hái được nhiều lợi ích hơn khi họ phát triển một tầm nhìn toàn diện cho tương lai chuỗi cung ứng của mình, thực hiện đánh giá có kỷ luật về hiệu suất hiện tại và vạch ra lộ trình chuyển đổi dài hạn. Họ cũng nên nhận ra rằng chuyển đổi chuỗi cung ứng phải mở rộng cho cả hệ thống. Các doanh nghiệp sử dụng các cách tiếp cận này để chuyển đổi chuỗi cung ứng có cơ hội tốt hơn để nắm bắt toàn bộ giá trị mà công nghệ số mang lại

Theo: https://www.mckinsey.com/

Chia sẻ

Đăng ký tham dự sự kiện

Chuyển đổi số: Nâng cao hiệu suất chuỗi cung ứng lên cấp độ mới

Thông tin người đăng ký