Giải pháp bảo mật dữ liệu

Giải pháp bảo mật dữ liệu

Đông Nam Á cung cấp các giải pháp bảo mật dữ liệu toàn diện qua cơ chế bảo mật nhiều lớp. Các doanh nghiệp, tổ chức có thể dễ dàng chia sẻ và lưu trữ dữ liệu một cách an toàn ở bất cứ đâu. Đáp ứng các thách thức về bảo vệ dữ liệu và tuân thủ bảo mật của khách hàng.

Ưu điểm của giải pháp:

  • Được các chuyên gia hàng đầu về bảo mật tư vấn, hỗ trợ tối ưu hóa cho hệ thống của khách hàng
  • Ngăn chặn các hành vi giả mạo, tấn công xâm nhập, spam, antivirus qua môi trường mạng internet và LAN/WAN
  • Giám sát, theo dõi các tác động làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hệ thống, giúp cho doanh nghiệp sớm có các phương án phòng ngừa rủi ro cũng như khắc phục sự cố nhanh chóng.
  • Kiểm soát các thao tác lên Cơ sở dữ liệu, thiết lập các chính sách bảo vệ chặt chẽ