Giải pháp dữ liệu lớn

Giải pháp dữ liệu lớn của Đông Nam Á cung cấp gồm 4 module “Lưu trữ; kết nối và tổng hợp dữ liệu; xử lý dữ liệu lớn và trực quan hóa dữ liệu. Điểm nổi bật của giải pháp là việc ứng dụng công nghệ 4.0 cơ chế học máy Machine learning, học sâu Deep learning, AI,… giúp quá trình tạo lập cơ sở dữ liệu lớn trở nên nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hệ thống sẽ hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và khách hàng có thể liên kết và chia sẻ tài nguyên dữ liệu trên môi trường số

Ưu điểm của dịch vụ

  • Công cụ xử lý trực quan bằng các thao tcs cấu hình
  • Cho phép xử lý song song với lượng dữ liệu lớn và tốc độ cao. Các job được chia nhỏ và xử lý song song trên các máy tính vật lý làm cho hệ thống có thể xử lý được các loại dữ liệu lớn
  • Cho phép tương thích với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu mới hiện đại
  • Dễ dàng tạo dựng và quản lý các Data Warehouse
  • Áp dụng dữ liệu được cho các loại ứng dụng Ai, ML
  • Việc nâng cấp tốc độ xử lý một cách đơn giản và không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống