Sản phẩm

Digital Product

Các sản phẩm nền tảng áp dụng cho các lĩnh vực khác nhau bao gồm các phần mềm phục vụ Chính phủ, Doanh nghiệp, Ngân hàng, Nông nghiệp, Du lịch, Thành phố thông minh, Giáo dục, Y tế…

Nhà cung cấp dịch vụ số hóa chuyên nghiệp

Ứng dụng công nghệ 4.0 cơ chế học máy Machine learning, học sâu Deep learning, AI,…

Đội ngũ chuyên gia, tư vấn, kỹ thuật giàu kinh nghiệm

Giải pháp cung cấp trợ lý ảo đa ngôn ngữ C-Chatbot tư vấn tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ trả lời tự động, trò chuyện hàng loạt và tự nhiên.

Những con số đáng chú ý

Kiến tạo sản phẩm công nghệ Việt, nhằm giải quyết bài toán của người Việt

0 +

Chuyên gia và kỹ sư công nghệ hàng đầu Việt Nam

0 +

Năm hình thành và phát triển

0 +

Dự án công nghệ đã triển khai

Tin tức về Đông Nam Á JSC

Đăng ký tham dự sự kiện

Sản Phẩm

Thông tin người đăng ký