Công ty Đông Nam Á tham dự buổi ra mắt Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam

Công ty Đông Nam Á tham dự buổi ra mắt Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam

Sáng 22/9/2022, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phân Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội đã ra mắt Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đặt tại chùa Đại Từ Ân, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Lễ ra mắt trung tâm tư liệu phật giáp Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ra mắt Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Ts Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học nhấn mạnh: Phật giáo Việt Nam kể từ khi được truyền bá, lan tỏa và phát triển đến nay đã trải qua hơn hai thiên niên kỷ. Trong quá trình đó, mỗi giai đoạn đều có những thành tựu, mốc son phát triển và những dấu ấn riêng và đã có những di sản vật thể, phi vật thể quý báu đại diện cho các thời kỳ phát triển của Phật giáo Việt Nam.

Đó là tập hợp những di sản như kinh sách, hệ thống các cơ sở thờ tự, cảnh quan kiến trúc, mỹ thuật biểu tượng, di văn, di vật, văn hóa, văn học, pháp khí… Có thể nói nguồn tư liệu liên quan đến Phật giáo là hết sức phong phú, đa dạng, bao gồm nhiều loại hình có giá trị biểu tượng, giá trị lịch sử, khảo cổ… đối với Phật giáo nước nhà.

Các nguồn tư liệu về Phật giáo Việt Nam là di sản lịch sử, văn hoá, tín ngưỡng, tâm linh rất quan trọng. Đây là nguồn tài sản tri thức lớn của các bậc tôn túc tiền bối qua các thời kỳ đã dày công để lại, chứa đựng nhiều lớp thông tin có giá trị to lớn về văn hóa, tôn giáo, xã hội, tín ngưỡng, văn hiến, lịch sử, kiến trúc…

Việc ra mắt Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam sẽ góp phần thu thập, lưu trữ bảo tồn và khai thác, phát huy giá trị của khối tư liệu Phật giáo sẽ mang lại những lợi ích to lớn trên nhiều phương diện, góp phần vào việc hoằng dương Phật pháp, lưu giữ và phát huy truyền thống văn hiến và giá trị to lớn của văn hóa Phật giáo nói riêng, văn hóa dân tộc nói chung.

Cũng theo Hòa thượng Thích Gia Quang, Trung tâm tư liệu ra đời nhằm mục đích sưu tầm các nguồn tư liệu về Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước, tiếp đến là bảo quản, nghiên cứu phát huy giá trị của nguồn tư liệu, phục vụ đào tạo cho các tăng ni, phật tử, học viên, sinh viên về Phật giáo nói chung và các kiến thức liên ngành liên quan đến Phật giáo nói riêng… Những mạch nguồn đó cũng là ý tưởng mà Thượng tọa Thích Tiến Đạt – Giám đốc Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam đã ấp ủ từ lâu, nay mới đủ duyên để cùng bắt tay triển khai thực hiện trên thực tế.

Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam có nhiệm vụ sưu tầm, bảo quản, kết nối để sưu tầm, tập hợp, nghiên cứu các nguồn tư liệu đang tản mác nhiều nơi ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Xây dựng kho dữ liệu, nguồn tư liệu Phật giáo phục vụ việc cung ứng, khai thác, đối chiếu, tra cứu… phục vụ cho công tác nghiên cứu, học thuật, phát huy giá trị to lớn của tư liệu Phật giáo nước nhà để phục vụ cho hiện tại và mai sau.

Công ty Cổ phần Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Đông Nam Á vinh dự được là khách mời tới tham dự sự kiện trọng đại của Giáo hội phật giáo Việt Nam.

Một số hình ảnh trong buổi lễ:
Nguồn ảnh (copy)

Chia sẻ

Đăng ký tham dự sự kiện

Công ty Đông Nam Á tham dự buổi ra mắt Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam

Thông tin người đăng ký