Tại sao các trường Đại học phải Chuyển đổi số?

Tại sao các trường Đại học phải Chuyển đổi số?

Đối với sinh viên ngày nay, công nghệ có mặt khắp nơi. Họ có thể thực hiện nhiều khía cạnh của cuộc sống cá nhân của mình thông qua điện thoại di động hoặc máy tính xách tay, tuy nhiên, điều này thường không được phản ánh trong trải nghiệm ở trường đại học.

Với môi trường đại học hiện tại chủ yếu là sinh viên trả phí, tỷ lệ nhân sự của trường ít hơn nhiều so với lượng sinh viên tham gia học, các cơ sở giáo dục đại học hiện phải coi nhóm này là khách hàng của mình và hiểu cách họ có thể phục vụ họ tốt nhất.

Do đó, các cơ sở giáo dục đại học đang bắt đầu bắt đầu hành trình chuyển đổi số để đưa hệ thống và công nghệ phù hợp với mong đợi của sinh viên và nâng cao trải nghiệm.

Vì vậy, làm thế nào các trường đại học có thể giải quyết sự phân đôi giữa cung cấp công nghệ và kỳ vọng của sinh viên? Họ có thể thực hiện những loại công nghệ nào và lợi ích gì cho cả sinh viên và bản thân các trường?

Thực hiện Chuyển đổi số

Theo truyền thống, các cơ sở giáo dục đại học chịu áp lực phải làm nhiều hơn với ít hơn. Kết quả là, nhiều cơ sở giáo dục có đầy đủ các khoa công nghệ thống tin truyền thống đã đến mức cần phải làm mới hoặc không còn phù hợp với thực tiễn trong môi trường đại học hiện đại. Hiện tại, phần lớn các trường đại học có một số lượng lớn các ứng dụng và hệ thống khác nhau đang được sử dụng và sinh viên có thể cần truy cập. Vì nhiều hệ thống cần phải tương tác với nhau, điều này là một thách thức đáng kể.

Tuy nhiên, những người đứng đầu các trường đại học đang nhận thức rõ hơn về vấn đề này và tác động mạnh mẽ mà nó đang gây ra. Do đó, nhiều người đang xem việc tích hợp hệ thống của họ một cách thích hợp như một cách để nâng cao hiệu quả và đạt được lợi thế theo quy mô. Ngoài ra, việc liên kết các hệ thống cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho trường và sinh viên của họ.

API sẽ là công cụ trong quá trình liên kết các hệ thống khác nhau với nhau và loại bỏ các silo dữ liệu. Tại thời điểm này, ủy ban đang làm việc để chuẩn hóa các API giữa các tổ chức. Bằng cách xây dựng một tiêu chuẩn tối thiểu trong lĩnh vực này, các trường đại học sẽ có cơ hội tốt hơn để giải quyết một số vấn đề quản trị dữ liệu mà họ đang phải đối mặt.

Điều này có nghĩa là họ sẽ có thể bảo vệ quyền riêng tư của sinh viên và duy trì trách nhiệm bảo vệ tất cả các loại dữ liệu bị hạn chế, vốn nằm trong số các vấn đề công nghệ thông tin hàng đầu của họ.

Ví dụ, với công nghệ này cũng có thể được triển khai trong các lớp học và trở thành công cụ mà sinh viên sử dụng để tiến hành nghiên cứu, điều này sẽ đảm bảo rằng các cơ sở giáo dục đại học có thể sử dụng dữ liệu một cách có ý nghĩa và có đạo đức.

Hơn nữa, bằng cách làm cho các hệ thống hiệu quả hơn, các trường đại học sau đó sẽ có thể cấp vốn cho các sáng kiến khác như một phần của hành trình chuyển đổi số của mình.

Triển khai Cloud (điện toán đám mây) và AI (trí tuệ nhân tạo)

Khi nguồn tài trợ có sẵn, các trường đại học sau đó có thể tìm cách triển khai các công nghệ mới nhất trong khuôn viên, bao gồm điện toán đám mây (Cloud), trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML).

Bằng cách triển khai Cloud và các công nghệ khác sử dụng API để chia sẻ dữ liệu, các trường đại học có thể làm cho hệ thống của họ hiệu quả hơn. Điều này cũng sẽ giúp giải quyết vấn đề về khả năng tương tác và đơn giản hóa tích hợp số đã được phát hiện là một trong 10 vấn đề công nghệ hàng đầu cho các cơ sở giáo dục đại học hiện nay.

Theo: https://er.educause.edu/articles/2020/1/how-colleges-and-universities-are-driving-to-digital-transformation-today

Chia sẻ

Đăng ký tham dự sự kiện

Tại sao các trường Đại học phải Chuyển đổi số?

Thông tin người đăng ký